Hasçelik’in kurucusu Onursal Başkanımız Sayın Hasan Faydasıçok'un hayatı boyunca benimsediği ve uyguladığı hayırsever olmak ilkesinden yola çıkarak bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal bir kimlik kazandırmak ve babamızın adını yaşatmak için 2016 yılında Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nı kurduk.

Faydasıçok Vakfını kurduk çünkü ülkemiz için parlak bir geleceğin ancak iyi bir eğitimle donanmış güçlü nesiller sayesinde olacağına inanıyoruz. Ancak hedefimiz sadece gençlere burs vermek ve okul yapmakla sınırlı kalmayacak, geliştireceğimiz ve destekleyeceğimiz projelerle kaliteli eğitime tüm çocuklarımızın ulaşabilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi en büyük amacımız olacaktır. Bu amaç çerçevesinde çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, özgüveni yüksek, eğitimli, kültürlü, üreten bireylerden oluşan bir toplum yetiştirmeyi düşlüyoruz.

Babamız aynı zamanda kurucumuz saygıdeğer Hasan Faydasıçok’tan aldığımız ilhamla kız çocuklarının eğitiminin çok önemli olduğunu düşünerek ilk projemiz SEDEFTEKİ İNCİLER’i geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle hedefimiz daha fazla sayıda kız öğrencinin mühendislik alanına yönelmesini sağlamak, mühendislik eğitimi alanları hem maddi hem de manevi olarak desteklemek ve mezun olanların gerek kendi tesislerimizde gerek paydaşlarımızın tesislerinde iş bulmasına yardımcı olarak sanayide kadın istihdamının artmasını sağlamaktır. Projemizi doğduğumuz topraklardan, Konya dan uygulamaya başlatarak, ileride memleketimizin diğer illerine de yaymak arzusundayız.

Saygılarımla,

Selcen Faydasıçok
Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı